Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


 

FİREALSAT Üyelik Sözleşmesi

1.  Taraflar

“FİREALSAT”

Şirket Unvan: 2u Investment Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Anonim Şirketi

Mersis Numarası: 0001180345300001

Adres: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. A-Blok Apt. No:2A/9 Çankaya/Ankara

Elektronik Posta Adresi: info@firealsat.com.tr

Telefon Numarası: +905454180080

 

“ÜYE”

İşbu Bireysel ÜYElik Sözleşmesi (bundan böyle “ÜYElik Sözleşmesi” olarak anılacaktır);

2. Tanımlar

SİTE: FİREALSAT tarafından belirlenen kapsamda  çeşitli hizmetlerin sunulduğu ve Tarafların elindeki fireleri değerlendirmesini sağlayan, alıcı ve satıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan çevrimiçi web sitesidir.

ÜYE: FİREALSAT sitesinden faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, FİREALSAT tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE, “Alıcı” veya “Satıcı” statüsünde olabilir.

KULLANICI: FİREALSAT web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

HİZMETLER:  “Site” içerisinde “ÜYE”nin işbu “ÜYElik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “FİREALSAT” tarafından sunulan uygulamalardır. “FİREALSAT”, “SİTE” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “ÜYE”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Siteden”dan “ÜYE”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ

İŞLEM REHBERİ-YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ:

 

3. “ÜYElik Sözleşmesi”nin Konusu 

İşbu ÜYElik Sözleşmesinin konusu, Sitede sunulan hizmetler ve bu hizmetlerin kullanım şartlarının belirlenmesidir. Site işlem Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve FİREALSAT tarafından Sitede yapılan tüm yasal bildirimler işbu sözleşmenin ayrılmaz ekidir.

 

4. ÜYElik Şartları

4.1. ÜYE, Site’ye üye olmak için, internet sitesi üzerinde yayınlanan ÜYElik Formu’nu doğru bilgiler ile doldurarak ve işbu ÜYElik Sözleşmesi kutucuğuna tıklayarak sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.2. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. 

 

 4.3. “ÜYE” kullanıcı adı belirlerken ahlaka ve hukuka aykırı isimler belirlenemez. Bu üye isimleri üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal edecek nitelikte olamaz. Bu durumlarda FİREALSAT sitesi yönetimi bu üye ismi ile üyelik oluşturmaya izin vermeyeceği gibi oluşturulmuş olsa dahi istediği zamanda ve şekilde bu üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

 

4.4. ÜYE iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Site yönetimi tarafından, işbu üyelik sözleşmesinin ifası, mal ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla üyenin elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletinin gönderilmesine muvafakat etmektedir.

 

4.5. ÜYE’ler yorum,içerik ve beğenilerinde genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı kullanımda bulunamazlar. Bu türden iletilerin tespiti halinde Site, üyeye haber vermeksizin ve gerekçe göstermeksizin ilgili iletiyi kaldırabilir ve üyeliği tek taraflı olarak askıya alabilir ve sonlandırabilir. 

 

4.6 ÜYE ismi ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerle paylaşılmaması tamamen ÜYE’’lerin sorumluluğundadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş üye hesaplarının askıya alınması veya sonlandırılması FİREALSAT’ın takdirindedir.

 

4.7. ÜYEler, FİREALSAT Sitesi’ni kullanımında, genel ahlak kuralları ile Mevzuat hükümlerine riayet eder ve hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunamazlar.

 

4.7. FİREALSAT, istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

4.8. FİREALSAT, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

4.9. “ÜYE”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. FİREALSAT, “ÜYE” tarafından Site’ye iletilen veya Site’ye yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4.10. ÜYE, üyelik hesabına giriş için kullandığı şifresini gizli ve güvenli tutmayı ve kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder. Bu konuda doğabilecek tüm zararlardan ÜYE kendisi sorumludur.

4.11. ÜYE, üyelik sırasında verdiği kişisel verilerinin ve üyeliği nedeniyle Site’de yaptığı tüm işlem kayıtlarının Sözleşmesinin ifası, Site işleyişi ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza Metninde gösterilen sebeplerle işlendiği konusunda aydınlatılmıştır . Ayrıca ÜYE, FİREALSAT’ın Kişisel Verileri Koruma Politikası hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

4.12. ÜYE, özel mesaj ile veya aleni olarak diğer üyeleri rahatsız edici hareket ve beyanlarda bulunmayacağını taahhüt eder. 

4.13. SİTE, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Site’ye yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.15. ÜYE, Sitede yayınladığı ilanlardaki kişisel verilerinin alenileşmiş olacağını, bunların arama motorlarında veya başka taraflarca işlenebileceğini, bu konuda FİREALSAT’ın  bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4.16. ÜYE, sitede, Yasaklı ürünler listesinde belirtilen ürünleri satmayacağını, aksi durumda ürünlerin tespit edildiği anda silineceğini, üyeliğin askıya alınabileceğini ve FİREALSAT’ın yasaklı ürünlerden doğan hiç bir sorumluluğu olmadığını, tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.17. FİREALSAT üzerinden ilan vermek için, üye girişi yaptıktan sonra, ÜYE’nin “üyelik paketleri”nden uygun olanı seçip öncelikle üyeliğini “satıcı” olarak değiştirmesi gerekir. ÜYElik paketleri kısmında uygun paketi seçmesi ardından ödeme aşamasına yönlendirilecek, ödemesi ardından paneli “satıcı paneli” ile değiştirilecektir.

 

5. Sözleşme Değişiklikleri

FİREALSAT,  işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni gerekli göreceği herhangi bir zamanda Site’de yayınlayarak derhal yürürlüğe girmek üzere değiştirebilir.

10.Yetki

İşbu “ÜYElik Sözleşmesi”ne Türk Hukuku uygulanacak olup,  doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda FİREALSAT’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme, tüm ekleri, “ÜYE”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. 

13. Sözleşme Ekleri

13.1 İşbu Sözleşmenin aşağıda belirtilen ve bağlantı verilen ekleri, sözleşme hükmü ile aynı geçerliliğe sahiptir.

EKLER:

İŞLEM REHBERİ-YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ:

KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK İMHA POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI